News

Anzenkai

meditation network

Nyheter

 

22 juni 2015

Vi har sommaruppehåll, men vi kommer att samlas ibland under sommaren för att sitta tillsammans utomhus. Var god kolla vår facebooksida för tid och plats. Välkommen!

 

22 juni 2015

Två av våra vänner och meditationsledare, Mats och Joakim, anordnar en sesshin med zenläraren Karen Terzano i gruppen Vardagens väg i Umeå i september. Kolla in det här.

 

3 juni 2015

Gustav har skrivit en bok som heter My Christian Journey with Zen, och den finns på Amazon.com. Sista kapitlet handlar om Anzenkai.

 

12 februari 2015 Välkommen till en nystartad meditationsgrupp i Sävar, utanför Umeå. Söndagkvällar kl 20, Vita huset, Generalsvägen 28 (mittemot ICA). Var god kontakta Ylva Hansen (tel. 070-6647226) eller Åsa Norin (tel. 072-5391146) för mer information.

 

15 januari 2015 Vår grupp i Umeå har flytttat till en ny lokal på Västra strandgatan 7 (Vindelns folkhögskola i Umeå), och vi har kommit igång med meditation på tisdagskvällar. Välkommen!

 

 

News

 

22 June 2015

We have summer break, but we will gather sometimes during the summer to sit together outdoors. Please check our Facebook page for time and place. Welcome!

 

22 June 2015

Two of our friends and practice leaders, Mats and Joakim, are arranging a sesshin with Zen teacher Karen Terzano of the Ordinary Mind school in Umeå in September. Check it out here.

 

3 June 2015

Gustav has written a book called My Christian Journey with Zen, and it's available at Amazon.com. The last chapter is about Anzenkai.

 

12 February 2015 Welcome to a newly started meditation group in Sävar, near Umeå. Sunday evenings at 8:00 pm, Vita huset, Generalsvägen 28 (across the street from ICA). Please contact Ylva Hansen (phone 070-6647226) or Åsa Norin (phone 072-5391146) for more information.

 

15 January 2015 Our group in Umeå has moved to a new place at Västra strandgatan 7 (Vindelns folkhögskola in Umeå), and we have begun with meditation on Tuesday evenings. Welcome!