News

Anzenkai

meditation network

Nyheter

 

12 February 2015 Välkommen till en nystartad meditationsgrupp i Sävar, utanför Umeå. Söndagkvällar kl 20, Vita huset, Generalsvägen 28 (mittemot ICA). Var god kontakta Ylva Hansen (tel. 070-6647226) eller Åsa Norin (tel. 072-5391146) för mer information.

 

25 januari 2015 Välkommen till endags meditationsretreater på vackra Mattisgården i Bastuträsk (sex mil väster om Umeå) tre lördagar under vårvintern 2015: 14 februari, 21 mars och 18 april, kl 10:00 - 18:00. För mer information och anmälan, var god kontakta: Mats Pleje, tel. 070 - 274 76 09, e-post: matspleje@gmail.com

 

15 januari 2015 Vår grupp i Umeå har flytttat till en ny lokal på Västra strandgatan 7 (Vindelns folkhögskola i Umeå), och vi har kommit igång med meditation på tisdagskvällar. Välkommen!

 

8 januari 2015 Erik Hansson och Gustav Ericsson kommer att leda en meditationsretreat arrangerad av Svenska kyrkan 22-24 maj 2015 i Tavelsjö. För mer information och anmälan till retreaten, var god kontakta: Erik Hansson, tel. 090 - 200 27 16, e-post: erik.hansson@svenskakyrkan.se

 

 

News

 

12 February 2015 Welcome to a newly started meditation group in Sävar, near Umeå. Sunday evenings at 8:00 pm, Vita huset, Generalsvägen 28 (across the street from ICA). Please contact Ylva Hansen (phone 070-6647226) or Åsa Norin (phone 072-5391146) for more information.

 

25 January 2015 Welcome to one day meditation retreats at the beautiful Mattisgården in Bastuträsk (60 km west of Umeå) three Saturdays in the winter/spring of 2015: 14 February, 21 March and 18 April, 10:00 am - 6:00 pm. For more information and to sign up, please contact: Mats Pleje, phone 070 - 274 76 09, email: matspleje@gmail.com

 

15 January 2015 Our group in Umeå has moved to a new place at Västra strandgatan 7 (Vindelns folkhögskola in Umeå), and we have begun with meditation on Tuesday evenings. Welcome!

 

8 January 2015 Erik Hansson and Gustav Ericsson will lead a meditation retreat arranged by the Church of Sweden on 22-24 May 2015 in Tavelsjö. For more information and to sign up for the retreat, please contact: Erik Hansson, phone 090 - 200 27 16, email: erik.hansson@svenskakyrkan.se