News

Anzenkai

meditation network

Nyheter

 

27 januari 2016

Mats och Joakim bjuder in till en heldagssittning på Mattisgården lördagen den 13:e februari 2016. För anmälan och mer information, kontakta Mats: Tel. 070-2747609, epost matspleje@gmail.com

 

11 januari 2016

Hej kära meditationsvänner, och gott nytt 2016! Ett nytt år med spännande förändringar för Anzenkai. Buddhistiska föreningen i Umeå håller på att ordna retreater och en lokal för ett eller två meditationstillfällen per vecka (mer info kommer snart), med liknande stil och många bekanta ansikten från våra träffar. Jag (Gustav) går in i en längre period av föräldraledighet, och under denna tid låter jag Anzenkai inrikta sig på att fortsätta med offentliga meditationer för fred, tillsammans med Svenska kyrkan och Buddhistiska föreningen. Varmt välkommen att vara med en gång i månaden under 2016. Datum finns under fliken Schedule. Glöm inte varma kläder och de kuddar och filtar du behöver. Jag ser fram emot att träffa dig där! Alla är välkomna, sprid gärna inbjudan, och må fred råda i världen!

 

3 juni 2015

Gustav har skrivit en bok som heter My Christian Journey with Zen, och den finns på Amazon.com. Sista kapitlet handlar om Anzenkai.

 

12 februari 2015 Välkommen till en nystartad meditationsgrupp i Sävar, utanför Umeå. Söndagkvällar kl 20, Vita huset, Generalsvägen 28 (mittemot ICA). Var god kontakta Ylva Hansen (tel. 070-6647226) eller Åsa Norin (tel. 072-5391146) för mer information.

 

 

News

 

27 January 2016

Mats and Joakim are arranging a one day retreat at Mattisgården, a few miles from Umeå, on Saturday 13th of February 2016. To sign up and for further information, please contact Mats: Tel. 070-2747609, email matspleje@gmail.com

 

11 January 2016

Hello dear meditation friends, and happy new 2016! A new year with exciting changes for Anzenkai.

The Buddhist Association in Umeå are about to arrange retreats and a place for one or two meditations every week (more info coming soon), with similar style and many familiar faces from our meetings. I (Gustav) am entering a longer period of parental leave, and during this time I will let Anzenkai focus on continuing with public meditations for peace, together with the Church of Sweden and the Buddhist Association. You are warmly welcome to join once every month in 2016. The dates are on the Schedule page. Don't forget warm clothes and the cushions and blankets you need. I'm looking forward to meet you there! Everyone is welcome, please spread the invitation, and may peace prevail on earth!

 

3 June 2015

Gustav has written a book called My Christian Journey with Zen, and it's available at Amazon.com. The last chapter is about Anzenkai.

 

12 February 2015 Welcome to a newly started meditation group in Sävar, near Umeå. Sunday evenings at 8:00 pm, Vita huset, Generalsvägen 28 (across the street from ICA). Please contact Ylva Hansen (phone 070-6647226) or Åsa Norin (phone 072-5391146) for more information.