News

Anzenkai

meditation network

Nyheter

 

13 oktober 2015

Meditationen nu på torsdag 15/10 är tyvärr inställd. Välkommen nästa fredag morgon 23/10 istället!

 

13 augusti 2015

Våra övningsträffar i Umeå är tillbaka! Var god se sidan Schedule för mer information.

 

22 juni 2015

Vi har sommaruppehåll, men vi kommer att samlas ibland under sommaren för att sitta tillsammans utomhus. Var god kolla vår facebooksida för tid och plats. Välkommen!

 

22 juni 2015

Två av våra vänner och meditationsledare, Mats och Joakim, anordnar en sesshin med zenläraren Karen Terzano i gruppen Vardagens väg i Umeå i september. Kolla in det här.

 

3 juni 2015

Gustav har skrivit en bok som heter My Christian Journey with Zen, och den finns på Amazon.com. Sista kapitlet handlar om Anzenkai.

 

12 februari 2015 Välkommen till en nystartad meditationsgrupp i Sävar, utanför Umeå. Söndagkvällar kl 20, Vita huset, Generalsvägen 28 (mittemot ICA). Var god kontakta Ylva Hansen (tel. 070-6647226) eller Åsa Norin (tel. 072-5391146) för mer information.

 

 

News

 

13 October 2015

Meditation this Thursday 15/10 is unfortunately cancelled. Welcome next Friday morning 23/10 instead!

 

13 August 2015

Our practice gatherings in Umeå are back! Please check the Schedule page for more information.

 

22 June 2015

We have summer break, but we will gather sometimes during the summer to sit together outdoors. Please check our Facebook page for time and place. Welcome!

 

22 June 2015

Two of our friends and practice leaders, Mats and Joakim, are arranging a sesshin with Zen teacher Karen Terzano of the Ordinary Mind school in Umeå in September. Check it out here.

 

3 June 2015

Gustav has written a book called My Christian Journey with Zen, and it's available at Amazon.com. The last chapter is about Anzenkai.

 

12 February 2015 Welcome to a newly started meditation group in Sävar, near Umeå. Sunday evenings at 8:00 pm, Vita huset, Generalsvägen 28 (across the street from ICA). Please contact Ylva Hansen (phone 070-6647226) or Åsa Norin (phone 072-5391146) for more information.